Truy cập

Hôm nay:
638
Hôm qua:
1219
Tuần này:
2600
Tháng này:
18771
Tất cả:
235714

Ý kiến thăm dò

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Ngày 14/03/2023 09:52:00

Trong thời gian qua, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao” ở Hội LHPN xã Tế Thắng đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Góp phần xây dựng thành công các tiêu chí để được công nhận danh hiệu xã Tế Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.Hội LHPN xã Tế Thắng hiện có 9 chi hội với hơn một nghìn hội viên, để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội LHPN đã tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên mọi lĩnh vực, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội đã cùng với các chi hội tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như cũng cố tổ chức Hội, chăm lo phát triển hội viên, giúp hội viên nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, cải thiện cảnh quan môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Trong đó, đã tích cực triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp".

PN4.jpg

PN3.jpg

Thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với nội dung trọng tâm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN xã tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình hiện có như: "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới", "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm"; "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" ; "Câu lạc bộ gia đình" No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" tiếp tục nhận rộng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp” tại các chi hội, vận động các gia đình hội viên tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, tạo quang cảnh làng quê ngày càng sạch, đẹp. Tổ chức phát động phong trào: Phụ nữ Tế Thắng với công tác bảo vệ môi trường (toàn xã tổng dọn vệ sinh một tháng/lần vào chủ nhật tuần thứ 4 của tháng).

PN1.jpg

PN6.jpg

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Tế Thắng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao năm 2023.
Thanh Tâm - CC VHXH

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Đăng lúc: 14/03/2023 09:52:00 (GMT+7)

Trong thời gian qua, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao” ở Hội LHPN xã Tế Thắng đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Góp phần xây dựng thành công các tiêu chí để được công nhận danh hiệu xã Tế Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.Hội LHPN xã Tế Thắng hiện có 9 chi hội với hơn một nghìn hội viên, để góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội LHPN đã tập trung vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; vận động phụ nữ tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của trên mọi lĩnh vực, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội đã cùng với các chi hội tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như cũng cố tổ chức Hội, chăm lo phát triển hội viên, giúp hội viên nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, cải thiện cảnh quan môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội... Trong đó, đã tích cực triển khai xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp".

PN4.jpg

PN3.jpg

Thực hiện cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với nội dung trọng tâm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Hội LHPN xã tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình hiện có như: "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới", "Chi hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm"; "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" ; "Câu lạc bộ gia đình" No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" tiếp tục nhận rộng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp” tại các chi hội, vận động các gia đình hội viên tham gia chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm, tạo quang cảnh làng quê ngày càng sạch, đẹp. Tổ chức phát động phong trào: Phụ nữ Tế Thắng với công tác bảo vệ môi trường (toàn xã tổng dọn vệ sinh một tháng/lần vào chủ nhật tuần thứ 4 của tháng).

PN1.jpg

PN6.jpg

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN xã Tế Thắng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao năm 2023.
Thanh Tâm - CC VHXH

Người tốt, việc tốt