Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
13
Tuần này:
141
Tháng này:
746
Tất cả:
140333

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội2
2Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội2
3Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội2
4Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học1.004441 Giáo dục và Đào tạo2
5Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004492 Giáo dục và Đào tạo2
6Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại1.004443 Giáo dục và Đào tạo2
7Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập1.004485 Giáo dục và Đào tạo2
8giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2.001810 Giáo dục và Đào tạo2
9Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản1.005440Thư viện2
10Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm1.000954 Văn hóa cơ sở2
11hủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa1.001120 Văn hóa cơ sở2
12Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng1.001776Bảo trợ xã hội2
13Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) 1.004269Đất đai2
14Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 1.006798Đất đai2
15Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006803Đất đai2
16Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.1.006890Đất đai2
17Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất1.006878Đất đai2
18Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận1.006815Đất đai2
19hu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.1.006883Đất đai2
20ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu1.006898Đất đai2
21Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.1.006903Đất đai2
22Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý1.006959Đất đai2
23Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.1.007119Đất đai2
24Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền1.007121Đất đai2
25thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân1.007123Đất đai2

Người tốt, việc tốt